Ապրանքատեսականի

G-BOX EXPERT GL-5 80W-90

1 5 20 205

Նկարագրություն

Ամենեղանակյա տրանսմիսսիոն յուղ՝ մարդատար, բեռնատար ավտոմեքենաների ծանր պայմաններում աշխատող հատուկ տեխնիկայի առավել ծանրաբեռնված ատամնավոր փոխանցումների համար: Արտադրվում է հավելանյութերի բազմաֆունկցիոնալ փաթեթի օգտագործմամբ, ապահովում է բարձր շահագործողական բնութագրեր. գերազանց հակալռվողային, հակաօքսիդացնող և մածուցիկաջերմաստիճանային հատկություններ:

Կիրառումը.

• նախատեսված է հիպոիդային փոխանցումներով տանող կամրջակներում օգտագործելու համար, ինչպես նաև մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաների, բեռնատարների, շահագործման տարբեր, այդ թվում ծանր պայմաններում աշխատող շարժական տեխնիկայի տրանսմիսսիաների այլ հանգույցներում, որտեղ ցուցված են API GL-5 մակարդակի յուղեր:

Առավելությունները.

• Բարձր ջերմաօքսիդացնող կայունությունը առավելագույնս երկար է պահպանում շահագործական հատկությունները;

• Ատամնավոր փոխանցումների բարձր հակալռվողային հատկություններ՝ ամենածանր պայմաններում;

• Տեխնիկան արտադրողների ցուցումներին համապատասխան յուղի փոխարինման միջակայքերի մաքսիմալ հնարավոր միջակայքեր:

G-BOX EXPERT GL-4 80W-85

1 5 20 205

Նկարագրություն

Ամենեղանակյա տրանսմիսսիոն յուղ՝ հատուկ մշակված ВАЗ առաջաշարժաբեր ավտոմեքենաների փոխանցման մեխանիկական տուփերի համար:

Կիրառումը. 

• Ցուցված է կիրառման մարդատար ավտոմեքենաների, ավտոբուսների և այլ տեխնիկայի բեռնատարների, մեխանիկական տրանսմիսսիաներում, որոնք կիրառման են պահանջում API GL-4 մակարդակի յուղեր: 

Առավելությունները.

• օժտված է բարձր հակաօքսիդացնող կայունությամբ, հիանալի մածուցիկաջերմաստիճանային, հակափրփուրային և հակակոռոզիոն հատկություններով, ժամանակակից տեխնիկայում կիրառվող պնդացումների նյութերի հետ համատեղելիությամբ;

G-BOX EXPERT GL-5 75W-90

1 5 20 205

Նկարագրություն

Կիսասինթետիկ տրանսմիսսիոն յուղ՝ մարդատար, բեռնատար ավտոմեքենաների և ծանր պայմաններում աշխատող հատուկ տեխնիկայի առավել ծանրաբեռնված ատամնավոր փոխանցումների համար:

Կիրառումը.

• հիպոիդային փոխանցումներով ավտոմեքենաների տանող կամրջակներում բարձր և ցածր արագությամբ ծանրաբեռնվածությունների պայմաններում աշխատանքի դեպքում, ինչպես նաև մեխանիկական փոխհաղորդակների բարձր ծանրաբեռնվածությամբ ագրեգատներում, որտեղ պահանջվում են API GL-5-ին համապատասխանող:

Առավելությունները.

• յուղի բարձր հակամաշվածքային և հակակոռոզիոն հատկություններն ապահովում են փոխհաղորդակի աշխատանքի առավելագույն ժամկետ:

• համատեղելի է ժամանակակից տեխնիկայում կիրառվող խցուկների և պնդացումների նյութերի հետ;

• օպտիմալ ֆրիկցիոն հատկությունները երաշխավորում են փոխանցումների սահուն փոխմիացում և աշխատանք առանց թրթռման:

G-BOX EXPERT GL-4 75W-90

1 5 20 205

Նկարագրություն

Կիսասինթետիկ տրանսմիսսիոն յուղ՝ նախատեսված մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաների մեխանիկական տրանսմիսսիաների ագրեգատներում աշխատանքի համար:

Կիրառումը.

• Մարդատար ավտոմեքենաների մեխանիկական տրանսմիսսիաներ, փոխանցման տուփեր (ներառյալ սինխրոնիզացված), լիաքարշակ ավտոմեքենաների բաշխիչ տուփեր, որոնք ունեն API GL-4-ին համապատասխանող յուղերի կիրառման ցուցումներ:

Առավելությունները.

• յուղի բարձր հակամաշվածքային և հակակոռոզիոն հատկություններն երկարաձգում են տրանսմիսսիայի աշխատանքի ժամկետը:

• համատեղելի է ժամանակակից տեխնիկայում կիրառվող խցուկների և պնդացումների նյութերի հետ;

• օպտիմալ ֆրիկցիոն հատկությունները երաշխավորում են փոխանցումների սահուն փոխմիացում և աշխատանք առանց թրթռման:

 

 

 

Կիրառումը.

 

• հիպոիդային փոխանցումներով ավտոմեքենաների տանող կամրջակներում բարձր և ցածր արագությամբ ծանրաբեռնվածությունների պայմաններում աշխատանքի դեպքում, ինչպես նաև մեխանիկական փոխհաղորդակների բարձր ծանրաբեռնվածությամբ ագրեգատներում, որտեղ պահանջվում են API GL-5-ին համապատասխանող:

 

G-BOX GL-4 75W-90

1 5 20 205

Նկարագրություն

Կիսասինթետիկ փոխհաղորդակային յուղ՝ նախատեսված մարդատար բեռնատար ավտոմեքենաների մեխանիկական տրանսմիսսիաների ագրեգատներում աշխատանքի համար: Արտադրվում է հավելանյութերի բարձր արդյունավետ փաթեթի կիրառմամբ սինթետիկ և հանքային յուղերի բարձրորակ հիմքային կոմպոզիցիայի հիման վրա: Ապահովում է կիրառման լայն ջերմաստիճանային միջակայքտրանսմիսսիայի ագրեգատների անխափան և հարատև աշխատանք:

Կիրառումը.

• Մարդատար ավտոմեքենաների մեխանիկական տրանսմիսսիաներում, փոխանցման տուփերում, լիաքարշակ ավտոմեքենաների գլանաձև, կոնաձև պարուրաձև-կոնաձև ատամնավոր փոխանցումներ պարունակող բաշխիչ տուփերում;

• ագրեգատների յուղման համար, որտեղ խորհուրդ են տրվում API GL-4 մակարդակի յուղեր:

Առավելությունները.

• օպտիմալ ֆրիկցիոն հատկությունները երաշխավորում են փոխանցումների սահուն փոխմիացում և աշխատանք առանց թրթռման:

• օժտված է բացառիկ ցածրջերմաստիճանային հատկություններով, համատեղելի է ժամանակակից տեխնիկայում կիրառվող խցուկների և պնդացումների նյութերի հետ;

• բարձր ջերմային կայունությունը ապահովում է յուղի փոխարինման միջակայքի մեծացում:

G-BOX ATF DX II

1 20 60 205

Նկարագրություն

Աշխատանքայի հեղուկ՝ ավտոմատ փոխանցման տուփերի, տրանսմիսսիաների, ղեկային կառավարման հիդրոուժեղացուցիչների, բեռնատար և մարդատար ավտոմեքենաների, ավտոբուսների, արտաճանապարհային տեխնիկայի համար:

Կիրառումը.

• Խորհուրդ է տրվում կիրառել մինչև 30 հազար կմ փոխման ժամկետով ZF ավտոմատ փոխանցման տուփերում, մինչև 60 հազար կմ փոխման ժամկետով Voith փոխանցման տուփերում, MB ավտոմեքենաների ավտոմատ փոխանցման տուփերում: Կարող

• կիրառվել նաև այլ ավտոմատ փոխանցման տուփերում, որտեղ պահանջվում է Dexron IID մակարդակ:

 

Առավելությունները.

• անաղմուկ և սահուն աշխատանք, տրանմիսսիայի ծառայության ժամկետի երկարաձգում;

• գերազանց մղելիություն ցածր ջերմաստիճանների դեպքում;

• համատեղելիություն պնդացումների նյութերի հետ, հիանալի պաշտպանություն մաշվածքից և կոռոզիայից:

G-BOX EXPERT ATF DX III

1 20 50 205

Նկարագրություն

Հեղուկ՝ ավտոմատ փոխանցման տուփերի, տրանսմիսսիաների, ղեկային կառավարման հիդրոուժեղացուցիչների համար:

Կիրառումը.

• նախատեսված է հիդրոուժեղացուցիչներով աստիճանավոր ավտոմատ

տրանսմիսսիաներում կիրառման համար, որոնցում նախանշված են Dexron IIIG, IID սպեցիֆիկացիաներով հեղուկներ;

• ղեկային կառավարման ուժեղացուցիչներում, որտեղ խորհուրդ են տրվում ATF դասի հեղուկներ:

Առավելությունները.

• անաղմուկ և սահուն աշխատանք, տրանսմիսսիայի ծառայության ժամկետի երկարաձգում;

• բարձր ջերմային կայունություն, էներգախնայող հատկություններ;

• լավ մղելիություն ցածր ջերմաստիճանների դեպքում, համատեղելիություն պնդացումների նյութերի հետ:

G-BOX CVT

1 205

Նկարագրություն

Սինթետիկ աշխատանքային հեղուկ՝ բարձորակ հիմքային յուղերի և հավելանյութերի հատուկ փաթեթի հիքի վրա, վարիատոր (փոփոխական) արագությունների տուփերի (CVT) համար:

Կիրառումը.

  • վարիատոր(փոփոխական) տիպի արագությունների փոխանցման տուփերով սարքավորված ավտոմեքենաների համար;
  • չի կիրառվում հիբրիդայի CVT-ում (Ford և Toyota);
  • չի կիրառվում հիդրոփոխակերպիչով աստիճանավոր արագությունների փոխանցման տուփերում:

Առավելությունները.

  • բացառիկ հակամաշվածքային պաշտպանություն շահագործման ծանր պայմաններում;
  • բարելավված ցածրջերմաստիճանային հատկություններն ապահովվում են մանրակրկիտ ընտրված հիմքային յուղերով;
  • տրանսմիսսիայի կայուն աշխատանք՝ հեղուկի շահագործման ամբողջ ժամկետի ընթացքում;
  • պարունակում է ջերմաօքսիդացնող կայունությունը բարելավող և փրփրագոյացումից պաշտպանող հատուկ հավելանյութեր:

Գործընկերներ