G-ENERGY ANTIFREEZE SI-OAT

G-ENERGY ANTIFREEZE SI-OAT

1 220

G-Energy Antifreeze SI-OAT-ն իրենից ներկայացնում է հովացնող հեղուկի խտանյութ՝ էթիլենգլիկոլի հիմքի վրա, ներքին այրման շարժիչներում կիրառելու համար: Օգտագործումից առաջ այն պետք է նոսրացնել ջրով: Որպես աշխատանքային հովացնող հեղուկ խտանյութը չի օգտագործվում: G-Energy Antifreeze SI-OAT-ը պարունակում է օրգանական (կարբոնային) թթուների աղերի և սիլիկատների հիմքի վրա կոռոզիայի ինհիբիտորների կարբօքսիլատային փաթեթ (SI-OAT): Իր բաղադրության մեջ չի պարունակում նիտրատներ, ամիններ, ֆոսֆատներ և բորատներ: Արտադրվում է ըստ ԿՍՏ 84035624-165-2015-ի:

Առավելությունները.

G-Energy Antifreeze SI-OAT-ն ապահովում է շարժիչի պաշտպանությունը կոռոզիայից, գերտաքացումից և սառեցումից:

G-Energy Antifreeze SI-OAT-ն արդյունավետ կերպով պաշտպանում է կոռոզիայից և նստվածքների առաջացումից մեքենայի հովացման համակարգի բոլոր կարևոր մասերը. հովացնող ուղիները բլոկներում և մխոցների գլխիկներում, ռադիատորը, ջրի պոմպը և ջերմափոխանակիչը: