G-ENERGY ANTIFREEZE HD

G-ENERGY ANTIFREEZE HD

10 220

G-Energy Antifreeze HD-ավտոմեքենայի անտիֆրիզ է, որակի բարձր կատեգորիայի, մեծացված ծառայության ժամկետով (Extended Life Coolant/ Antifreeze):Այն նախատեսված ծանրաբեռնված ներքին այրման շարժիչների հովացման համար, ներառյալ քարհանքային բեռնատարների հզոր շարժիչները և մինի-էլեկտրակայանների շարժական շարժիչները: Համապատասխանում է ASTM D6210, CAT EC-1, Cummins CES 14603 մասնագրերն: Ապրանքն արտադրվում առաջատար կարբօքսիլատային տեխնոլոգիայով(ՄԱՏ), որն ապահովում է շարժիչի և հովացման համակարգի համար առավելագույն պաշտպանություն կոռոզիայից ու կավիտացիայից, ինչպես նաև շահագործման երկար ժամկետ: G-Energy Antifreeze HD-ն իրենից ներկայացնում է հովացնող հեղուկի(անտիֆրիզի) խտանյութ, որը կիրառվում է բյուրեղացման սկսման տրված ջերմաստիճանով աշխատանքային հովացման հեղուկներ պատրաստելու համար, այն ջրով նոսրացման ճանապարհով: Արտադրվում է ըստ ԿՍՏ 84035624-165-2015-ի:

Առավելությունները.

• Կարբօքսիլատային տեխնոլոգիա՝ օրգանական թթուների տեխնոլոգիա (OrganicAcid Technology):

• Իր բաղադրության մեջ պարունակում նիտրատներ և մոլիբդատներ՝ ծանրաբեռնված շարժիչների համար:

• Ապահովում է առավելագույն պաշտպանություն կոռոզիայից և տիղմագոյացումից:

• Չի պարունակում ամիններ, ֆոսֆատներ և սիլիկատներ: