G-ENERGY ANTIFREEZE ANTIFREEZE

G-ENERGY ANTIFREEZE ANTIFREEZE

1 5 220

G-Energy Antifreeze հովացնող հեղուկի խտանյութ՝ կիրառվում է բյուրեղացման սկսման տրված ջերմաստիճանով աշխատանքային հովացնող հեղուկներ պատրաստելու համար, այն ջրով նոսրացման ճանապարհով: Որպես աշխատանքային հովացնող հեղուկ խտանյութը չի օգտագործվում: Պատրաստի(նոսրացված) հովացնող հեղուկը(ՀՀ) նախատեսված է ներքին այրման շարժիչների հովացման համակարգերում օգտագործելու համար: Կարբոնաթթուների հիմքի վրա ձևավորված հավելանյութերի փաթեթն ապահովում է հուսալի և երկարաժամկետ պաշտպանություն կոռոզիայից, կավիտացիայից, փրփրագոյացումից, ռետինի ուռելուց: G-Energy Antifreeze-ն արտադրվում ներմուծված հավելանյութերի փափեթի օգտագործմամբ: G-Energy Antifreeze-ը, ի տարբերություն ավանդական տեխնոլոգիայով արտադրված հովացման հեղուկների, չի պարունակում պոտենցիալ վնասակար բաղադրամասեր՝ նիտրիտներ և ամիններ, քիչ է աղտոտում շրջակա միջավայրը: Չի պարունակում սիլիկատներ և ֆոսֆատներ, որենք կարող են ընկնել նստվածքի մեջ:

Առավելությունները.

• Բարելավված ջերմափոխանցում - շարժիչի աշխատանքի օպտիմալ ջերմաստիճանային ռեժիմ

• Վերանորոգումների կրճատում – թերմոստատ, ռադիատոր և ջրի պոմպ

• Մետաղական բաղադրիչների հուսալի պաշտպանություն - կայուն կոռոզիայի ինհիբիտոր

• Կոշտ ջրի նկատմամբ կայունություն սիլիկատների և ֆոսֆատների բացակայություն

• Հարմարատություն խառը ավտոպարկերի համար – մի ՀՀ մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաների համար

• Էկոլոգիապես ընդունելի արտադրանք – հավելանյութերի փաթեթում կարբոնաթթվային աղերի կիրառումը

• ուտիլիզացիայի /վերամշակման դեպքում էկոլոգիայի վրա ազդեցություն չի ունենում