G-ENERGY ANTIFREEZE NF

G-ENERGY ANTIFREEZE NF

1 5 220

G-Energy Antifreeze NF հովացնող հեղուկի խտանյութ՝ կիրառվում է բյուրեղացման սկսման տրված ջերմաստիճանով աշխատանքային հովացնող հեղուկներ պատրաստելու համար, այն ջրով նոսրացման ճանապարհով: Որպես աշխատանքային հովացնող հեղուկ խտանյութը չի օգտագործվում: Պատրաստի(նոսրացված) հովացնող հեղուկը(ՀՀ) նախատեսված է ներքին այրման շարժիչների հովացման համակարգերում օգտագործելու համար: Տվյալ ՀՀ-ի օգտագործման հզորությունը(տևողությունը) մեծամասանբ 3 տարուց ոչ պակաս կամ ավտոմեքենա արտադրողի ցուցումներին համապատասխան է:

Առավելությունները.

• ՀՀ-ի ծառայության երկարաձգված ժամկետ հավելանյութերի փաթեթի սիներգետիկ կոմպոզիցիայի հաշվին

• Հովացման համակարգի բաղադրիչների անխափան աշխատանքի երկարաձգում

• Մետաղական բաղադրիչների հուսալի պաշտպանություն - կայուն կոռոզիայի ինհիբիտոր

• Կոշտ ջրի նկատմամբ կայունություն - ֆոսֆատների բացակայություն

• Հարմարավետություն խառը ավտոպարկերի համար – մի ՀՀ մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաների համար