Ապրանքատեսականի

G-PROFI MSH 15W-40

4 205

Նկարագրություն

Նախատեսված է բեռնատարների, ավտոբուսների եւ հատուկ տրանսպորտային միջոցների դիզելային վառելիքի, ներառյալ արտաճանապարհային, առաջատար եվրոպական, ամերիկյան եւ ասիական արտադրողների համար, որոնք շահագործվում են ծանր պայմաններում: Դիզելային վառելիքի օգտագործումը թույլատրվում է բարձր ծծմբի պարունակությամբ:

G-PROFI GT LA 10W-40

20

Նկարագրություն

Այն պատկանում է Long Life յուղերի կատեգորիայն, որը հաստատված է MB, MAN, Volvo եւ այլն արտադրողների կողմից:
Բազային յուղերի օգտագործումը բարձր ջերմային կայունությամբ եւ ժամանակակից, բարձր արդյունավետ բաղադրիչ փաթեթով խոչընդոտում է բարձր ջերմաստիճանի ձեւավորումների ձեւավորմանը, ինչը ապահովում է շարժիչի մասերի մաքրության պահպանումը եւ մեծացնում է հուսալիությունը:

Կարելի է օգտագործել ժամանակակից դիզելային շարժիչներով, ինչպես նաեւ սեղմված բնական գազի վրա աշխատող շարժիչների մեջ (CNG):

Ծծմբի, սուլֆացված մոխրի, ֆոսֆորի ցածր պարունակության պատճառով այն պաշտպանում է արտանետվող գազերի թունավորության նվազեցման համակարգեր եւ ապահովում է այդ համակարգերի արդյունավետ եւ անխափան աշխատանքը:

G-PROFI MSJ 15W-40

20 205 1000

Նկարագրություն

Ունիվերսալ կիսասինթետիկ SHPD (Super High Performance Diesel) դասի (G-Profi MSJ 15W-40) շարժիչային յուղ:

Նախատեսված է ժամանակակից բեռնված դիզելային շարժիչների համար (էկոլոգիական դաս մինչեւ Եվրո-5 ներառյալ), առանց դիզելային դիսպլեյսային ֆիլտրերի (DPF) եւ առանց դիզելային շարժիչների, ինչպես նաեւ բենզինային շարժիչներով համալրված տրանսպորտային միջոցների համար: Հարմար է արտանետվող գազի ռեգրեսացիայի (EGR) եւ չեզոքացման (ՀԿՀ) համակարգերով հագեցված մեծամասնության համար:

G-ENERGY ANTIFREEZE SI-OAT

1

Նկարագրություն

G-Energy Antifreeze SI-OAT-ն իրենից ներկայացնում է հովացնող հեղուկի խտանյութ՝ էթիլենգլիկոլի հիմքի վրա, ներքին այրման շարժիչներում կիրառելու համար: Օգտագործումից առաջ այն պետք է նոսրացնել ջրով: Որպես աշխատանքային հովացնող հեղուկ խտանյութը չի օգտագործվում: G-Energy Antifreeze SI-OAT-ը պարունակում է օրգանական (կարբոնային) թթուների աղերի և սիլիկատների հիմքի վրա կոռոզիայի ինհիբիտորների կարբօքսիլատային փաթեթ (SI-OAT): Իր բաղադրության մեջ չի պարունակում նիտրատներ, ամիններ, ֆոսֆատներ և բորատներ: Արտադրվում է ըստ ԿՍՏ 84035624-165-2015-ի:

Առավելությունները.

G-Energy Antifreeze SI-OAT-ն ապահովում է շարժիչի պաշտպանությունը կոռոզիայից, գերտաքացումից և սառեցումից:

G-Energy Antifreeze SI-OAT-ն արդյունավետ կերպով պաշտպանում է կոռոզիայից և նստվածքների առաջացումից մեքենայի հովացման համակարգի բոլոր կարևոր մասերը. հովացնող ուղիները բլոկներում և մխոցների գլխիկներում, ռադիատորը, ջրի պոմպը և ջերմափոխանակիչը:

G-ENERGY ANTIFREEZE HD

10

Նկարագրություն

G-Energy Antifreeze HD-ավտոմեքենայի անտիֆրիզ է, որակի բարձր կատեգորիայի, մեծացված ծառայության ժամկետով (Extended Life Coolant/ Antifreeze):Այն նախատեսված ծանրաբեռնված ներքին այրման շարժիչների հովացման համար, ներառյալ քարհանքային բեռնատարների հզոր շարժիչները և մինի-էլեկտրակայանների շարժական շարժիչները: Համապատասխանում է ASTM D6210, CAT EC-1, Cummins CES 14603 մասնագրերն: Ապրանքն արտադրվում առաջատար կարբօքսիլատային տեխնոլոգիայով(ՄԱՏ), որն ապահովում է շարժիչի և հովացման համակարգի համար առավելագույն պաշտպանություն կոռոզիայից ու կավիտացիայից, ինչպես նաև շահագործման երկար ժամկետ: G-Energy Antifreeze HD-ն իրենից ներկայացնում է հովացնող հեղուկի(անտիֆրիզի) խտանյութ, որը կիրառվում է բյուրեղացման սկսման տրված ջերմաստիճանով աշխատանքային հովացման հեղուկներ պատրաստելու համար, այն ջրով նոսրացման ճանապարհով: Արտադրվում է ըստ ԿՍՏ 84035624-165-2015-ի:

Առավելությունները.

• Կարբօքսիլատային տեխնոլոգիա՝ օրգանական թթուների տեխնոլոգիա (OrganicAcid Technology):

• Իր բաղադրության մեջ պարունակում նիտրատներ և մոլիբդատներ՝ ծանրաբեռնված շարժիչների համար:

• Ապահովում է առավելագույն պաշտպանություն կոռոզիայից և տիղմագոյացումից:

• Չի պարունակում ամիններ, ֆոսֆատներ և սիլիկատներ:

G-ENERGY ANTIFREEZE ANTIFREEZE

1 220

Նկարագրություն

G-Energy Antifreeze հովացնող հեղուկի խտանյութ՝ կիրառվում է բյուրեղացման սկսման տրված ջերմաստիճանով աշխատանքային հովացնող հեղուկներ պատրաստելու համար, այն ջրով նոսրացման ճանապարհով: Որպես աշխատանքային հովացնող հեղուկ խտանյութը չի օգտագործվում: Պատրաստի(նոսրացված) հովացնող հեղուկը(ՀՀ) նախատեսված է ներքին այրման շարժիչների հովացման համակարգերում օգտագործելու համար: Կարբոնաթթուների հիմքի վրա ձևավորված հավելանյութերի փաթեթն ապահովում է հուսալի և երկարաժամկետ պաշտպանություն կոռոզիայից, կավիտացիայից, փրփրագոյացումից, ռետինի ուռելուց: G-Energy Antifreeze-ն արտադրվում ներմուծված հավելանյութերի փափեթի օգտագործմամբ: G-Energy Antifreeze-ը, ի տարբերություն ավանդական տեխնոլոգիայով արտադրված հովացման հեղուկների, չի պարունակում պոտենցիալ վնասակար բաղադրամասեր՝ նիտրիտներ և ամիններ, քիչ է աղտոտում շրջակա միջավայրը: Չի պարունակում սիլիկատներ և ֆոսֆատներ, որենք կարող են ընկնել նստվածքի մեջ:

Առավելությունները.

• Բարելավված ջերմափոխանցում - շարժիչի աշխատանքի օպտիմալ ջերմաստիճանային ռեժիմ

• Վերանորոգումների կրճատում – թերմոստատ, ռադիատոր և ջրի պոմպ

• Մետաղական բաղադրիչների հուսալի պաշտպանություն - կայուն կոռոզիայի ինհիբիտոր

• Կոշտ ջրի նկատմամբ կայունություն սիլիկատների և ֆոսֆատների բացակայություն

• Հարմարատություն խառը ավտոպարկերի համար – մի ՀՀ մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաների համար

• Էկոլոգիապես ընդունելի արտադրանք – հավելանյութերի փաթեթում կարբոնաթթվային աղերի կիրառումը

• ուտիլիզացիայի /վերամշակման դեպքում էկոլոգիայի վրա ազդեցություն չի ունենում

G-ENERGY ANTIFREEZE NF

1 220

Նկարագրություն

G-Energy Antifreeze NF հովացնող հեղուկի խտանյութ՝ կիրառվում է բյուրեղացման սկսման տրված ջերմաստիճանով աշխատանքային հովացնող հեղուկներ պատրաստելու համար, այն ջրով նոսրացման ճանապարհով: Որպես աշխատանքային հովացնող հեղուկ խտանյութը չի օգտագործվում: Պատրաստի(նոսրացված) հովացնող հեղուկը(ՀՀ) նախատեսված է ներքին այրման շարժիչների հովացման համակարգերում օգտագործելու համար: Տվյալ ՀՀ-ի օգտագործման հզորությունը(տևողությունը) մեծամասանբ 3 տարուց ոչ պակաս կամ ավտոմեքենա արտադրողի ցուցումներին համապատասխան է:

Առավելությունները.

• ՀՀ-ի ծառայության երկարաձգված ժամկետ հավելանյութերի փաթեթի սիներգետիկ կոմպոզիցիայի հաշվին

• Հովացման համակարգի բաղադրիչների անխափան աշխատանքի երկարաձգում

• Մետաղական բաղադրիչների հուսալի պաշտպանություն - կայուն կոռոզիայի ինհիբիտոր

• Կոշտ ջրի նկատմամբ կայունություն - ֆոսֆատների բացակայություն

• Հարմարավետություն խառը ավտոպարկերի համար – մի ՀՀ մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաների համար

G-ENERGY ANTIFREEZE SNF

1 220

Նկարագրություն

G-Energy Antifreeze SNF հովացնող հեղուկի խտանյութ՝ կիրառվում է բյուրեղացման սկսման տրված ջերմաստիճանով աշխատանքային հովացնող հեղուկներ պատրաստելու համար, այն ջրով նոսրացման ճանապարհով: Որպես աշխատանքային հովացնող հեղուկ խտանյութը չի օգտագործվում: Պատրաստի(նոսրացված) հովացնող հեղուկը(ՀՀ) նախատեսված է ներքին այրման շարժիչների հովացման համակարգերում օգտագործելու համար:

Պատրաստվում է ըստ ՏՊ 2422-001-1333-2004-ի: G-Energy Antifreeze SNF՝ ՀՀ էթիլենգլիկոլի հիմքի վրա, ապահովում մեքենայի շարժիչի և հովացման համակարգի պաշտպանությունը սառեցումից, եռացնելուց, ինչնպես նաև կոռոզիայից և կավիտացիայից:

Առավելությունները.

• Օժտված է գերազանց խառնվողականությամբ

• Ծառայության երկարաձգված ժամկետ - հավելանյութերի փաթեթի սիներգետիկ կոմպոզիցիայի հաշվին

• Բարելավված ջերմափոխանցում - շարժիչի աշխատանքի օպտիմալ ջերմաստիճանային ռեժիմ

• Հուսալիություն - կայուն, նվազագույն ծախսվող կոռոզիայի ինհիբիտոր

• Կոշտ ջրի նկատմամբ կայունություն - սիլիկատների և ֆոսֆատների բացակայություն

• Ժամանակի և դրամի խնայողություն – հովացնող հեղուկը շահագործման ընթացքում չի պահանջում լրացուցիչ սպասարկում

• Հարմարատություն խառը ավտոպարկերի համար – մի ՀՀ մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաների համար

• Էկոլոգիապես ընդունելի արտադրանք – ուտիլիզացիայի /վերամշակման դեպքում հավելանյութերի փաթեթում կարբոնաթթվային աղերի կիրառումը էկոլոգիայի վրա ազդեցություն չի ունենում

G-ENERGY EXPERT DOT-4

455 220

Նկարագրություն

Բարձրորակ արգելակի հեղուկ՝ ներմուծվող և հայրենական արտադրության ավտոմեքենաների արգելակների ու կցորդիչների համակարգերի համար, որտեղ ցուցված են DOT-4 ստանդարտին համապատասխան հեղուկներ:

Կիրառումը.

  • Աշխատունակ է շրջապատող օդի -500C-ից մինչև +500C-ի պայմաններում: Օգտագործել ավտոարտադրողների հրահանգներին համապատասխան:

Առավելությունները.

 

  • ավտոարտադրողների հրահանգներին համապատասխան կիրառման ունիվերսալություն:

 

G-ENERGY GREASE L MOLY EP 2

400

Նկարագրություն

Ավտոմեքենայի ունիվերսալ քսանյութ՝ մոլիբդենի դիսուլֆիդի պարունակությամբ լիթիումային օճառի հիմքի վրա, բարձր արդյունավետությամբ հակալռվողային հավելանյութերի պարունակությամբ: Համարվում է բազմանպատակային քսանյութ և կիրառվում է ծանրաբեռնված հանգույցներում:

Կիրառումը.

• նախատեսված է մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաների գլորման և սահման առանցքակալների և այլ շփման բարձր ծանրաբեռնված հանգույցների յուղման համար:


Առավելությունները.

• ապահովորում է բարձր շահագործական ցուցիչներ տանում է բարձր ծանրաբեռնվածություններ՝ շահագործման ծանր պայմաններում, շնորհիվ ЕР-հավելանյութերի ու մոլիբդենի դիսուլֆիդի պարունակության;

• մոլիբդենի դիսուլֆիդի առկայությունն ապահովում մակերևույթների պաշտպանությունը նույնիսկ յուղի ոչ բավարար քանակության օգտագործման կամ աշխատանքային միջավայրի առանձնակի աղտոտվածության պայմաններում;

• Հիանալի պաշտպանություն մաշվածությունից և կպումներից:

Գործընկերներ