Ապրանքատեսականի

G-ENERGY ANTIFREEZE SI-OAT

1

Նկարագրություն

G-Energy Antifreeze SI-OAT-ն իրենից ներկայացնում է հովացնող հեղուկի խտանյութ՝ էթիլենգլիկոլի հիմքի վրա, ներքին այրման շարժիչներում կիրառելու համար: Օգտագործումից առաջ այն պետք է նոսրացնել ջրով: Որպես աշխատանքային հովացնող հեղուկ խտանյութը չի օգտագործվում: G-Energy Antifreeze SI-OAT-ը պարունակում է օրգանական (կարբոնային) թթուների աղերի և սիլիկատների հիմքի վրա կոռոզիայի ինհիբիտորների կարբօքսիլատային փաթեթ (SI-OAT): Իր բաղադրության մեջ չի պարունակում նիտրատներ, ամիններ, ֆոսֆատներ և բորատներ: Արտադրվում է ըստ ԿՍՏ 84035624-165-2015-ի:

Առավելությունները.

G-Energy Antifreeze SI-OAT-ն ապահովում է շարժիչի պաշտպանությունը կոռոզիայից, գերտաքացումից և սառեցումից:

G-Energy Antifreeze SI-OAT-ն արդյունավետ կերպով պաշտպանում է կոռոզիայից և նստվածքների առաջացումից մեքենայի հովացման համակարգի բոլոր կարևոր մասերը. հովացնող ուղիները բլոկներում և մխոցների գլխիկներում, ռադիատորը, ջրի պոմպը և ջերմափոխանակիչը:

G-ENERGY ANTIFREEZE HD

10

Նկարագրություն

G-Energy Antifreeze HD-ավտոմեքենայի անտիֆրիզ է, որակի բարձր կատեգորիայի, մեծացված ծառայության ժամկետով (Extended Life Coolant/ Antifreeze):Այն նախատեսված ծանրաբեռնված ներքին այրման շարժիչների հովացման համար, ներառյալ քարհանքային բեռնատարների հզոր շարժիչները և մինի-էլեկտրակայանների շարժական շարժիչները: Համապատասխանում է ASTM D6210, CAT EC-1, Cummins CES 14603 մասնագրերն: Ապրանքն արտադրվում առաջատար կարբօքսիլատային տեխնոլոգիայով(ՄԱՏ), որն ապահովում է շարժիչի և հովացման համակարգի համար առավելագույն պաշտպանություն կոռոզիայից ու կավիտացիայից, ինչպես նաև շահագործման երկար ժամկետ: G-Energy Antifreeze HD-ն իրենից ներկայացնում է հովացնող հեղուկի(անտիֆրիզի) խտանյութ, որը կիրառվում է բյուրեղացման սկսման տրված ջերմաստիճանով աշխատանքային հովացման հեղուկներ պատրաստելու համար, այն ջրով նոսրացման ճանապարհով: Արտադրվում է ըստ ԿՍՏ 84035624-165-2015-ի:

Առավելությունները.

• Կարբօքսիլատային տեխնոլոգիա՝ օրգանական թթուների տեխնոլոգիա (OrganicAcid Technology):

• Իր բաղադրության մեջ պարունակում նիտրատներ և մոլիբդատներ՝ ծանրաբեռնված շարժիչների համար:

• Ապահովում է առավելագույն պաշտպանություն կոռոզիայից և տիղմագոյացումից:

• Չի պարունակում ամիններ, ֆոսֆատներ և սիլիկատներ:

G-ENERGY ANTIFREEZE ANTIFREEZE

1 220

Նկարագրություն

G-Energy Antifreeze հովացնող հեղուկի խտանյութ՝ կիրառվում է բյուրեղացման սկսման տրված ջերմաստիճանով աշխատանքային հովացնող հեղուկներ պատրաստելու համար, այն ջրով նոսրացման ճանապարհով: Որպես աշխատանքային հովացնող հեղուկ խտանյութը չի օգտագործվում: Պատրաստի(նոսրացված) հովացնող հեղուկը(ՀՀ) նախատեսված է ներքին այրման շարժիչների հովացման համակարգերում օգտագործելու համար: Կարբոնաթթուների հիմքի վրա ձևավորված հավելանյութերի փաթեթն ապահովում է հուսալի և երկարաժամկետ պաշտպանություն կոռոզիայից, կավիտացիայից, փրփրագոյացումից, ռետինի ուռելուց: G-Energy Antifreeze-ն արտադրվում ներմուծված հավելանյութերի փափեթի օգտագործմամբ: G-Energy Antifreeze-ը, ի տարբերություն ավանդական տեխնոլոգիայով արտադրված հովացման հեղուկների, չի պարունակում պոտենցիալ վնասակար բաղադրամասեր՝ նիտրիտներ և ամիններ, քիչ է աղտոտում շրջակա միջավայրը: Չի պարունակում սիլիկատներ և ֆոսֆատներ, որենք կարող են ընկնել նստվածքի մեջ:

Առավելությունները.

• Բարելավված ջերմափոխանցում - շարժիչի աշխատանքի օպտիմալ ջերմաստիճանային ռեժիմ

• Վերանորոգումների կրճատում – թերմոստատ, ռադիատոր և ջրի պոմպ

• Մետաղական բաղադրիչների հուսալի պաշտպանություն - կայուն կոռոզիայի ինհիբիտոր

• Կոշտ ջրի նկատմամբ կայունություն սիլիկատների և ֆոսֆատների բացակայություն

• Հարմարատություն խառը ավտոպարկերի համար – մի ՀՀ մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաների համար

• Էկոլոգիապես ընդունելի արտադրանք – հավելանյութերի փաթեթում կարբոնաթթվային աղերի կիրառումը

• ուտիլիզացիայի /վերամշակման դեպքում էկոլոգիայի վրա ազդեցություն չի ունենում

G-ENERGY ANTIFREEZE NF

1 220

Նկարագրություն

G-Energy Antifreeze NF հովացնող հեղուկի խտանյութ՝ կիրառվում է բյուրեղացման սկսման տրված ջերմաստիճանով աշխատանքային հովացնող հեղուկներ պատրաստելու համար, այն ջրով նոսրացման ճանապարհով: Որպես աշխատանքային հովացնող հեղուկ խտանյութը չի օգտագործվում: Պատրաստի(նոսրացված) հովացնող հեղուկը(ՀՀ) նախատեսված է ներքին այրման շարժիչների հովացման համակարգերում օգտագործելու համար: Տվյալ ՀՀ-ի օգտագործման հզորությունը(տևողությունը) մեծամասանբ 3 տարուց ոչ պակաս կամ ավտոմեքենա արտադրողի ցուցումներին համապատասխան է:

Առավելությունները.

• ՀՀ-ի ծառայության երկարաձգված ժամկետ հավելանյութերի փաթեթի սիներգետիկ կոմպոզիցիայի հաշվին

• Հովացման համակարգի բաղադրիչների անխափան աշխատանքի երկարաձգում

• Մետաղական բաղադրիչների հուսալի պաշտպանություն - կայուն կոռոզիայի ինհիբիտոր

• Կոշտ ջրի նկատմամբ կայունություն - ֆոսֆատների բացակայություն

• Հարմարավետություն խառը ավտոպարկերի համար – մի ՀՀ մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաների համար

G-ENERGY ANTIFREEZE SNF

1 220

Նկարագրություն

G-Energy Antifreeze SNF հովացնող հեղուկի խտանյութ՝ կիրառվում է բյուրեղացման սկսման տրված ջերմաստիճանով աշխատանքային հովացնող հեղուկներ պատրաստելու համար, այն ջրով նոսրացման ճանապարհով: Որպես աշխատանքային հովացնող հեղուկ խտանյութը չի օգտագործվում: Պատրաստի(նոսրացված) հովացնող հեղուկը(ՀՀ) նախատեսված է ներքին այրման շարժիչների հովացման համակարգերում օգտագործելու համար:

Պատրաստվում է ըստ ՏՊ 2422-001-1333-2004-ի: G-Energy Antifreeze SNF՝ ՀՀ էթիլենգլիկոլի հիմքի վրա, ապահովում մեքենայի շարժիչի և հովացման համակարգի պաշտպանությունը սառեցումից, եռացնելուց, ինչնպես նաև կոռոզիայից և կավիտացիայից:

Առավելությունները.

• Օժտված է գերազանց խառնվողականությամբ

• Ծառայության երկարաձգված ժամկետ - հավելանյութերի փաթեթի սիներգետիկ կոմպոզիցիայի հաշվին

• Բարելավված ջերմափոխանցում - շարժիչի աշխատանքի օպտիմալ ջերմաստիճանային ռեժիմ

• Հուսալիություն - կայուն, նվազագույն ծախսվող կոռոզիայի ինհիբիտոր

• Կոշտ ջրի նկատմամբ կայունություն - սիլիկատների և ֆոսֆատների բացակայություն

• Ժամանակի և դրամի խնայողություն – հովացնող հեղուկը շահագործման ընթացքում չի պահանջում լրացուցիչ սպասարկում

• Հարմարատություն խառը ավտոպարկերի համար – մի ՀՀ մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաների համար

• Էկոլոգիապես ընդունելի արտադրանք – ուտիլիզացիայի /վերամշակման դեպքում հավելանյութերի փաթեթում կարբոնաթթվային աղերի կիրառումը էկոլոգիայի վրա ազդեցություն չի ունենում

G-ENERGY EXPERT DOT-4

455 220

Նկարագրություն

Բարձրորակ արգելակի հեղուկ՝ ներմուծվող և հայրենական արտադրության ավտոմեքենաների արգելակների ու կցորդիչների համակարգերի համար, որտեղ ցուցված են DOT-4 ստանդարտին համապատասխան հեղուկներ:

Կիրառումը.

  • Աշխատունակ է շրջապատող օդի -500C-ից մինչև +500C-ի պայմաններում: Օգտագործել ավտոարտադրողների հրահանգներին համապատասխան:

Առավելությունները.

 

  • ավտոարտադրողների հրահանգներին համապատասխան կիրառման ունիվերսալություն:

 

G-ENERGY GREASE L MOLY EP 2

400

Նկարագրություն

Ավտոմեքենայի ունիվերսալ քսանյութ՝ մոլիբդենի դիսուլֆիդի պարունակությամբ լիթիումային օճառի հիմքի վրա, բարձր արդյունավետությամբ հակալռվողային հավելանյութերի պարունակությամբ: Համարվում է բազմանպատակային քսանյութ և կիրառվում է ծանրաբեռնված հանգույցներում:

Կիրառումը.

• նախատեսված է մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաների գլորման և սահման առանցքակալների և այլ շփման բարձր ծանրաբեռնված հանգույցների յուղման համար:


Առավելությունները.

• ապահովորում է բարձր շահագործական ցուցիչներ տանում է բարձր ծանրաբեռնվածություններ՝ շահագործման ծանր պայմաններում, շնորհիվ ЕР-հավելանյութերի ու մոլիբդենի դիսուլֆիդի պարունակության;

• մոլիբդենի դիսուլֆիդի առկայությունն ապահովում մակերևույթների պաշտպանությունը նույնիսկ յուղի ոչ բավարար քանակության օգտագործման կամ աշխատանքային միջավայրի առանձնակի աղտոտվածության պայմաններում;

• Հիանալի պաշտպանություն մաշվածությունից և կպումներից:

G-ENERGY GREASE LX EP 2

400

Նկարագրություն

ՈՒնիվերսալ քսանյութ՝ լիթիումային համալիր օճառի հիմքի վրա, բարձր արդյունավետությամբ հակալռվողային հավելանյութերի պարունակությամբ: Կիրառվում է կրող առանցքակալների այլ շփման բարձր ծանրաբեռնված հանգույցների յուղման համար:

Կիրառումը.

• Խորհուրդ է տրվում կիրառել ավտոմեքենաների անիվների կրող առանցքակալներում և այլ շփման բարձր ծանրաբեռնված հանգույցներում:

Առավելությունները.

• Երաշխավորում է բարձր արդյունավետության պաշտպանություն կոռոզիայից նույնիսկ առանձնահատուկ խիստ միջավայրներում, ինչպիսիք են խոնավությունը, ագրեսիվ մթնոլորտը, սառը կամ տաք ջուրը;

• Օժտված է հիանալի պնդացնող հատկություններով, ինչը թույլ է տալիս պաշտպանել շփման հանգույցները ջրի, աղտոտվածության և փոշու ներթափանցումից;

• Օժտված է բարձր մեխանիկական կայունությամբ, որի շնորհիվ այն կարելի է կիրառել ուժեղ թրթռման ենթարկվող առանցքակալներում

G-ENERGY GREASE L EP 2

400

Նկարագրություն

Ավտոմեքենայի ունիվերսալ քսանյութ՝ լիթիումային օճառի հիմքի վրա, բարձր արդյունավետությամբ հակալռվողային հավելանյութերի պարունակությամբ: Կիրառվում է մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաների շփման թույլ ծանրաբեռնված հանգույցների յուղման համար: Համարվում է բազմանպատակային նշանակության քսանյութ:

Կիրառումը.

• Խերհուրդ է տրվում կիրառել ջրային պոմպի առանցքակալներում, գեներատորի առանցքակալներում, դրոսելային փականի կառավարման մալուխներում, զսպանի առանցքակալներում, ղեկային կառավարման ծխնիներում և փոխհաղորդակներում:

Առավելությունները.

• Արդյունավետ հակալռվողային հավելանյութերի շնորհիվ ապահովում

յուղվող դետալների հուսալի պաշտպանությունը՝ կանխելով բոլոր տեսակի մաշվածությունների առաջացումը;

• Հիանալի կայունություն օքսիդացման, կոռոզիայի, ջրի քայքայիչ ազդեցության նկատմամբ:

G-BOX EXPERT GL-5 80W-90

1 5 20 205

Նկարագրություն

Ամենեղանակյա տրանսմիսսիոն յուղ՝ մարդատար, բեռնատար ավտոմեքենաների ծանր պայմաններում աշխատող հատուկ տեխնիկայի առավել ծանրաբեռնված ատամնավոր փոխանցումների համար: Արտադրվում է հավելանյութերի բազմաֆունկցիոնալ փաթեթի օգտագործմամբ, ապահովում է բարձր շահագործողական բնութագրեր. գերազանց հակալռվողային, հակաօքսիդացնող և մածուցիկաջերմաստիճանային հատկություններ:

Կիրառումը.

• նախատեսված է հիպոիդային փոխանցումներով տանող կամրջակներում օգտագործելու համար, ինչպես նաև մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաների, բեռնատարների, շահագործման տարբեր, այդ թվում ծանր պայմաններում աշխատող շարժական տեխնիկայի տրանսմիսսիաների այլ հանգույցներում, որտեղ ցուցված են API GL-5 մակարդակի յուղեր:

Առավելությունները.

• Բարձր ջերմաօքսիդացնող կայունությունը առավելագույնս երկար է պահպանում շահագործական հատկությունները;

• Ատամնավոր փոխանցումների բարձր հակալռվողային հատկություններ՝ ամենածանր պայմաններում;

• Տեխնիկան արտադրողների ցուցումներին համապատասխան յուղի փոխարինման միջակայքերի մաքսիմալ հնարավոր միջակայքեր:

Գործընկերներ